Posts Tagged ‘Arabiska’

Arabiskan osynliggjord av Alliansen

13 mars 2009

Alliansregeringen la igår fram propositionen Språk för alla – förslag till språklag, vars syfte är att fastställa att svenska är huvudspråk, ett språk alla ska ha tillgänglighet till, i Sverige. Poängen tycks vara att alla har rätt till det svenska språket, och samhället en skyldighet att möta denna rättighet.

Har man ett huvudspråk blir existensen av minoritetsspråk mer logiskt möjlig . Regeringen vill fastslå att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska ska vara dessa minoritetsspråk. Effekten blir, bland annat, att samhället ska möta de som talar ett minoritetsspråk, och erbjuda möjlighet för de som talar ett minoritetsspråk att ”lära sig, utveckla och använda” språket. Vettigt på det stora hela.

Därför är det mystiskt, rent av suspekt, att Sveriges uppskattningsvis tredje största språk, arabiska, nämns en (1) gång i den 60 sidor långa propositionen, på sidan 37, där regeringen påminner om att arabiskan är ett av FN:s sex officiella språk. Jag kan för mitt liv inte komma på några andra skäl till denna fullkomliga ignorans av en av Sveriges största (så kallade) minoriteter, än att regeringen verkligen ogillar arabiska. Ett språk man tycker inte har en plats i Sverige.

Om någon har en annan förklaring till varför propositionen ser ut såhär, snälla hör av er.

Sveriges tredje största språk duger inte för (fp)

02 februari 2009

Det är svårt att se mening i språkförslaget från folkpartiets språkpolitiska arbetsgrupp. Huvudpoängen är  att ämnesundervisning inte ska få ske på hemspråk. Såklart pratar de flesta idag om arabiska. Det ska  vara fortsatt helt ok för erkända minoritetsspråk, och diplomatbarnen ska i fortsättningen kunna få undervisning på engelska, tyska eller franska. Om det även gäller barn till migranter från exempelvis frankofona Afrika är oklart. Men inte arabiska, alltså.

Om vi ska följa minoritetsspråklinjen är känns det fånigt att underkänna arabiska. Det är ett officiellt FN-språk, världens femte största språk, Sveriges tredje största språk. Regeringen tycker det är viktigt att informera om sitt arbete på arabiska. Det går inte att tolka arbetsgruppen på annat sätt än att arabiska i sig är ett dåligt språk, som vi inte ska ha i Sverige.

Jag vet inte om det går att kalla det här förslaget något annat än rasistisk. Undertonen är förstås att arbisktalande barn inte blir svenskar på riktigt, ett praktiskt sätt att skylle rasistiska samhällsproblem på den grupp som faller offer för rasismen. Modernt, Christer Nylander.

Ekot rapporter att skolminister Jan Björklund, en man vi känner för sin debattvilja, inte stödjer arbetsgruppen. Det gör inte heller ungdomsförbundet LUF. Och till sist ska vi komma ihåg att det här, enligt Skolverket, inte handlar om särskilt många elever. Det handlar om ideologi, om att ge efter för sina vardagsrasistiska impulser, om att ringa in vissa väljargrupper. Det är illa.