Posts Tagged ‘Bolagsstyrelser’

Regeringen blir genuspolis

04 mars 2009

Nyamko Sabuni och Maud Olofsson levererar idag regeringens 8-mars-relaterade utspel, på DN Debatt. Kortfattat handlar det om att de båda statsråden tycker att det går för långsamt att nå en jämnare genusfördelning i styrelserna för de börsnoterade bolagen. Därför ska regeringen nu skicka

[…] ett brev till alla valberedningsordförande i de börsnoterade bolagen med ett önskemål att få valberedningarnas yttranden som beskriver hur de jobbat med att ”eftersträva en jämn könsfördelning”. Vi kommer att göra en sammanställning som blir tillgänglig för alla som vill få hela bilden hur de svenska börsföretagen jobbar med jämställdheten i bolagsstyrelsen.

Regeringen ska alltså tvinga börsbolagen, som de annars tycker ska få agera i frihet, att rapportera in varför det går så långsamt, och sen publicera en skamlista. Spontant känns det som en helt okej idé, men frågan är om det är just antalet kvinnor i bolagsstyrelser som är intressant?

Varför inte istället kräva in rapporter från alla kommuner och landsting om varför kvinnor i deras verksamheter fortfarande har otrygga anställningar i hög utsträckning, varför så många kvinnor i deras verksamheter tvingas in i timvikarie- och deltidskarusellen, samt vad de ska göra åt problemen på kort och lång sikt? Därefter kan man begära in samma material från börsbolagen, jämföra, och dra slutsatser. Finns förstås inget som hindrar exempelvis LO, TCO och SACO att tillsammans göra det här ändå, förutom att kommuner, landsting och företag kanske inte vill svara. Men det blir ju å andra sidan en egen skamlista.