Posts Tagged ‘Carolina Frände’

Fega Stockholms stadsteater

31 januari 2009

Carolina Frände tar över som boss för Stockholms stadsteater i Skärholmen i höst. Samtidigt renodlas den ett par år gamla förortsfilialen till en scen för barn- och ungdomsteater. Stadsteaterns VD Benny Fredriksson visar sig därmed från sin mest beräknande och minst konstnärliga sida. Barn- och ungdomsteater är nämligen teater med låg status och dåligt betalt, trots att förmågan att med scenkonst kunna engagera åldersgruppen 3-19 är mycket sällsynt. Det är en krävande publik, men utan röst i konstdebatten, så klagomålen gällande bristerna med scenen i Skärholmen lär tystna.

Genom renodlingen kommer scenen i Skärholmens status att minska, vilket ofta leder till mindre medial uppmärksamhet och mindre pengar. Med mindre uppmärksamhet och pengar blir det ofta sämre teater. Dessutom kan man tycka att skolklasser i västerort och norrort som ska på teater borde slippa att åka genom exakt hela stan. Tunnelbana är kul, men det finns en gräns.

Nu kanske det blir så att Carolina Frände, tillsammans med den fasta ensemble hon får, lägger grunden till en ny fantastisk era för barn- och ungdomsteater. I någon sorts absurd innanför-men-utanför-underdogposition kanske magi kan uppstå. Som boende bara ett par hundra meter från scenen ser jag fram emot att bevittna utvecklingen från första parkett, så att säga.

Annonser