Posts Tagged ‘El’

Kärnkraft – för barnbarnens skull

05 februari 2009

När partiledarna i Alliansen i förmiddags presenterade sin uppgörelse (som inte alls är förankrad) menade Maud Olofsson att hon gör det här för sina ”barns och barnbarns skull”, och skröt om ”världens bästa miljömål”. Göran Hägglund kallade uppgörelsen för de ”objektivt mest framsynta och hoppingivande dokumenten i svenskt politiskt liv”. Fredrik Reinfeldt analyserade att ”det här ger hopp om att politiskt ledarskap kan fungera”.

Det är stora ord. Och visst, om regeringen lyckas ro i hamn sin energivision (kärnkraft, vattenkraft samt ”det nya som växer fram”) är det sannolikt dess största avtryck i den politiska historien. Men att det som presenterades idag är det som ska ingjuta mer hopp i mig än något annat på den politiska kartan är att underskatta medborgarnas förmåga att tänka.

Det enda visionära i regeringens nya politik är att 300 miljoner tillförs ett femårigt program för energieffektivisering. Regeringen verkar ha förstått att vi måste prata om energiförbrukningsproblem, inte bara energigenererande teknik. Men det är en droppe i havet när man öppnar för att ersätta dagens tio aktiva kärnreaktorer med tio nya.

Ingenstans i de dokument som förklarar uppgörelsen hittar jag något om slutförvaringen, men jag känner mig rätt säker på att det inte kommer ligga radioaktiva sopor nedgrävda i närheten av Bankeryd, Täby, Högfors eller Bromma. När det blir problem med soporna är det dessutom våra lyckosamma barnbarns barnbarn som får lösa det.

Om Alliansen ror det här i hamn är svaret på långsiktiga energiutmaningar ett dyrt alternativ, som inte ger lägre elpriser. Bland andra Energimyndigheten är mycket skeptiska. För att ro i hamn politiken måste man ha en mycket stor majoritet av riksdagen med sig, annars blir det en kortsiktighet vi inte har råd med. Den 17 mars är tydligen datumet för dessa partiöverläggningar. De rödgröna vill inte ha nya kärnreaktorer. Vad de vill ha istället är fortfarande lite oklart.

Slutligen, Ander Wallner påminner om att det här ju inte alls var tanken när den nuvarande regerinen intog Rosenbad.

Annonser

Vilken el blir det?

28 januari 2009

Besökte ikväll mingelseminariet ”Blir det någon el?”, arrangerat av Nätverket för en liberal miljöpolitik. Lobbyister från Vattenfall, IF Metall och Jernkontoret gav sin syn på saken. Mycket av diskussionen handlade om behovet av industri i Sverige, och el till industrin (”elen är samhällets blodomlopp” etc.), men med intressanta poänger:

  • 1 öre högre elpris betyder kostnadsökningar i storleken 40 000 kronor per anställd för vissa företag
  • Kärnkraftverkens reaktorer måste börja bytas ut kring 2022, men utan snabba politiska överenskommelser är det inte juridiskt möjligt
  • Mer el (såsom vindkraft) behöver inte göra elen billigare, elmarknaden är långt mer komplicerad

Knäckfrågorna blev det dock inga klara svar på. Å ena sidan har vi en situation framför oss där den elintensiva stålindustrin i princip måste slå igen om de ska behöva konkurrera med Indien, Kina och Ukraina, om de samtidigt måste betala mer för sina 7 miljoner ton koldioxidutsläpp. Å andra sidan måste alla diskussioner där fortsatt/mer kärnkraft förs fram som lösning någon gång passera slutförvaringsproblematiken, och det löste vi inte ikväll heller. Det påpekades även lite cyniskt att under vinterhalvårets kallare dagar blåset det sällan.

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en hel del att lära sig om el och den enorma byråkrati som verkar omge elproduktion. Om någon har bra input, kommentera gärna. Ett globalt harmoniserat avgiftssystem för koldioxidutslätt känns dock som en nödvändig del i projektet ”El i framtiden”. Utan ett sådant vill industrin nog inte vara med, och då lär vi inte komma långt.