Posts Tagged ‘Federalism’

Farlig politisk makt?

02 mars 2009

Expressens huvudledare pekar idag ut Nicolas Sarkozy som ”EU:s farligaste man”. Bakgrunden är att han lyckats få EU-kommissionen att godkänna omfattande statsstöd till den franska bilindustrin, dessutom med sluga argument om att annars drabbas de stackars öststatsunderleverantörerna. Det tjeckiska ordförandeskapet har muttrat om att Sarkozy faktiskt inte är ordförande längre, utan borde hålla sig på mattan.

Och visst borde han det, och visst är han farlig. Att visa så lite respekt för den gemensamma union man älskat att företräda visar på hur obehagligt det blir när mäktiga länder gör lite som de vill, för att de kan. Att Nicolas Sarkozy är dålig på att visa respekt visste vi redan innan, men i och med att han numera är en man med reell makt blir det ett problem för långt fler personer. Frågan är dock om lösningen är den som Expressens ledarredaktion presenterar:

Sverige har som en liten ekonomi och litet EU-land även ett egenintresse i att agera för EU:s gemensamma bästa. Vi tjänar på en stark EU-kommission som kan hålla EU-elefanterna Sarkozy, Brown och Merkel på mattan.

Ja, det må vara sant att Sverige tjänar på en stark kommission om vi pratar industripolitik (inte för att vi har någon, men ändå). Men att förespråka en stark(are) EU-kommission? EU:s stora problem är ju bristen på politiskt inflytande över lagstiftning och förvaltning. Att Sverige ”tjänar” på det är det inte ett hållbart argument.

Europeiska rådet har sedan en tid successivt ökat sin makt gentemot kommissionen, vilket är bra (även om det blir rätt dumt att man samtidigt ser till att politiska mesar typ José Manuel Barosso leder densamma), eftersom rådet är och bör vara det högsta beslutande organet. Problemet är att parlamentet är så svagt i förhållande till övriga aktörer.

Precis som Per Wirtén skriver idag på Dagens Arena behöver vi en demokratisk federalism, och en politisk kultur där vi hellre bryr oss om vad som är bäst för alla unionens medlemmar, än vilken politisk modell vi får ut mest av. Vi får hoppas att regeringens ambitioner om ett ordförandeskap präglat av öppenhet, konkreta resultat och EU:s bästa, inte bara är tomma ord. Och nu är loggan klar.