Posts Tagged ‘Folkpartiet’

Sabunis snilleblixtar

20 mars 2009

Folkpartiets integrationsgrupp får idag utrymme på DN debatt att berätta att man kommit fram till att en faktor som bidrar till att klassamhället fortsätter existera är hur folk bor, och att miljonprogrammen måste rustas upp, byggas till, och i vissa fall göras om, samt att det blir dyrare att inte investera:

Det är hög tid att inse att alternativkostnaden är vad vi ser i dag i form av utanförskap, sociala spänningar, låg sysselsättning, undermåliga skolresultat och lågt valdeltagande. Många faktorer samverkar i dessa områden vilket kan leda till en negativ spiral där det är svårt att skilja orsak från verkan. För att bryta denna näst intill självgenererande process behöver många åtgärder göras samtidigt.

Alltså jag vet inte, men tycker man att det på något sätt är nya idéer? Insikterna som levereras från folkpartiet på landets största debattsida fås lika gärna på en grundkurs hos valfritt ungdomsförbund knutet till De rödgröna. Frågan är hur folkpartiets integrationsgrupp såg på frågan innan man kom fram till det här..

Hur som helst, folkpartiet vill följa rekommendationerna i Bostadskreditnämndens rapport från i januari om lånegarantier, och vill satsa i storleksordningen 20 miljarder. Låter bra. Återstår att se om övriga partier i regeringen har samma slående insiktsförmåga som folkpartiet.

Folkpartiet vill öka klyftorna mellan föräldrar

02 mars 2009

8 mars-veckan är här, med traditionsenliga mer eller mindre genomtänkta feministiska politiska utspel, alternativt politiska idéer för att öka ”jämställdheten” i Sverige. Först ut i år blev folkpartiet (redan igår), som vill fördubbla jämställdhetsbonusen, från 3 000 till 6 000 kronor i månaden. Det är ett helt idiotiskt förslag, av ett par anledningar.

För det första ska vi komma ihåg att jämställdhetsbonusen infördes för ett drygt halvår sedan. Det finns därmed inte en chans att en fördubbling av ersättningen är en siffra folkpartiets jämställdhetspolitiska arbetsgrupp kommit fram till efter noggrann utvärdering – det är en siffra helt gripen ur luften. Siffror gripna ur luften är, när de tillåts styra landet, farliga. Att lägga fram dem som policyunderlag är oansvarigt.

För det andra vet ingen idag om jämställdhetsbonusen faktiskt nyttjas, eftersom jämställdhetsbonusen rent tekniskt är en skattereduktion, och deklarationsblanketterna för inkomståret 2008 inte ens gått ut ännu, än mindre kommit in och processats. Vi vet inte heller vilka de föräldrar är som kanske nyttjar bonusen, om reformen haft avsedd effekt på föräldrars värderingar eller inte.

För det tredje är det galet att fortsätta fördela pengar från vårt gemensamma skatteuttag till föräldrar som fungerar med varandra och redan har arbete, men inte till de föräldrar som har ensam vårdnad och/eller inte har ett arbete. Regeringen beräknade i sin proposition att jämställdhetsbonusen (på dagens nivå) kostar samhället 200 mijoner i uteblivna skatteintäkter 2011. 200 miljoner från oss alla till de rikare. Samtidigt är det Försäkringskassan som har hand om hanteringen, vilket 2011 innebär en ökad kostnad på 21 miljoner kronor. (Och då pratar vi om en myndighet som inte mår helt bra.)

Folkpartiet startar alltså 8 mars-veckan med ett förslag som ökar klyftorna mellan rikare och fattigare föräldrar. Bra jobbat.

Sveriges tredje största språk duger inte för (fp)

02 februari 2009

Det är svårt att se mening i språkförslaget från folkpartiets språkpolitiska arbetsgrupp. Huvudpoängen är  att ämnesundervisning inte ska få ske på hemspråk. Såklart pratar de flesta idag om arabiska. Det ska  vara fortsatt helt ok för erkända minoritetsspråk, och diplomatbarnen ska i fortsättningen kunna få undervisning på engelska, tyska eller franska. Om det även gäller barn till migranter från exempelvis frankofona Afrika är oklart. Men inte arabiska, alltså.

Om vi ska följa minoritetsspråklinjen är känns det fånigt att underkänna arabiska. Det är ett officiellt FN-språk, världens femte största språk, Sveriges tredje största språk. Regeringen tycker det är viktigt att informera om sitt arbete på arabiska. Det går inte att tolka arbetsgruppen på annat sätt än att arabiska i sig är ett dåligt språk, som vi inte ska ha i Sverige.

Jag vet inte om det går att kalla det här förslaget något annat än rasistisk. Undertonen är förstås att arbisktalande barn inte blir svenskar på riktigt, ett praktiskt sätt att skylle rasistiska samhällsproblem på den grupp som faller offer för rasismen. Modernt, Christer Nylander.

Ekot rapporter att skolminister Jan Björklund, en man vi känner för sin debattvilja, inte stödjer arbetsgruppen. Det gör inte heller ungdomsförbundet LUF. Och till sist ska vi komma ihåg att det här, enligt Skolverket, inte handlar om särskilt många elever. Det handlar om ideologi, om att ge efter för sina vardagsrasistiska impulser, om att ringa in vissa väljargrupper. Det är illa.