Posts Tagged ‘Försäkringskassan’

It’s the förvaltningspolitik, stupid

11 februari 2009

Det trillar in berättelse efter berättelse om effekterna av de nya bisarra sjukförsäkringsreglerna. Alla som tyckt A eller B eller vad som helst i frågan bör läsa det här reportaget i DN.

Man tvingas fråga sig, igen, vad Alliansen ville med allt det här. Den retoriska nerven säger att det helt enkelt handlar om att borgerliga politiker är onda, vill medborgarna ont, och i allmänhet tycker det är rätt åt folk som råkar ut för arbetsplatsolyckor eller drabbas långvariga svåra sjukdomar. Jag tror inte det, jag är till och med fast övertygad om att regeringen och riksdagsledamöterna som stödjer regeringen vill att allt ska bli så bra som möjligt.

Däremot blir det tydligt, när fler och fler exempel på galna konsekvenser av Alliansens politik dyker upp, att det rör sig om upprepade fel på en systemnivå. It’s the förvaltningspolitik, liksom. Det visade sig först under de extremt pinsamma veckorna efter att regeringen tillträdde hösten 2006. Man kunde inte ens bilda en regering. Snart visade man sig inte heller kunna hålla sams inom regeringen i stort och smått (från försvarsbudget till frågor om alla medborgares rätt att ingå samma juridiska kontrakt). Nu visar det sig att man inte heller vet vad de politiska beslut man fattar innebär eller får för konsekvenser.

Slutsatsen blir att Alliansen fortfarande inte vet hur man regerar. En oroväckande stor mängd statsråd fattar inte hur de ska göra sitt jobb, hur de ska arbeta för att det de faktiskt vill ska hända. Min senaste favorit är tolkningen av Riksdagsordningen kap 3 §13, som gjort det möjligt att lägga motion i äktenskapsfrågan. Det är tydligen en händelse av större vikt att kristdemokraterna vägrar vika från sin homofoba politik. Ingen i regeringen såg det komma under den allmäna motionstiden. Nästa gång regeringen tvekar om kristdemokratiska dogmer, kan någon snälla be dem fråga vem som helst?

För referens:

Motioner med anledning av en händelse av större vikt

13 § Motioner med anledning av en händelse av större vikt får väckas gemensamt av minst tio ledamöter, om händelsen inte kunde förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden eller någon annan motionstid som anges i detta kapitel. Lag (2003:180)

JO tror inte på ränta

29 januari 2009

SVT sänder direkt från den öppna utfrågningen i riksdagens socialförsäkringsutskott med justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt, om Försäkringskassans handläggning. Nordenfalk upprepar att sättet som Försäkringskassan arbetat på, när man nekat medborgare kontakt med de som handlägger ens ärende, strider mot både förvaltningslagen och offentlighetsprincipen.

Av någon anledning frågar alla ledamöter Nordenfelt om de tänkta reformerna kommer få effekt eller vad JO tycker om A eller B. Nordenfelt svarar mest att det är ”svårt för JO att svara på en sådan fråga” eller att ”budgetfrågor är riksdagens bord, inte JO:s”. Nordenfelt säger dessutom, med ett litet skratt, att kunskapen om förvaltningslagen inom samhällsförvaltningen, den är det väl lite si och så med.

Dessutom verkar det som om De rödgröna senare idag lägger ett gemensamt plåster-på-såren-förslag om att de som fått pengar försent ska få ränta. Nordenfelt menar att det nog inte löser några problem utan är just plåster, men att det sannolikt är lagtekniskt mycket komplicerat, och dessutom rimligtvis borde gälla hela förvaltningsapparaten, inte bara Försäkringskassan. Och ska det vara retroaktivt? Återstår att se om De rödgröna tänkt på det här.

Förvaltningspolitik revisited

28 januari 2009

Föräkringskassan verkar ha imploderat. Underskottet beräknas ligga närmare löjliga en miljard kronor, personalen hatar sitt jobb och det verkar inte som om botten är nådd. Efter en kortare sejour som sjukskriven, orsakad av att jag bröt nacken sommaren 2003, undrar jag stilla varför ingen slagit larm förut. Trots en uppenbar oförmåga att arbeta gick det sju veckor innan jag fick ut sjuklön, och då enkom för att jag ringde själv och frågade varför det tog sådan tid. Min akt visade sig ligga underst i en hög i en låda som ingen haft tid att öppna. Låter som ett skämt, men så var det. Och då kom jag ändå lindrigt undan, tydligen.

Att människor som av en eller annan anledning har rätt till utbetalningar från Försäkringskassan måste vänta på dem långt förbi nästa sista-betalningsdag för hyran och räkningarna är ett grovt systemfel. Det bygger på att medborgarna alltid har anhöriga att låna hos, alternativt en buffert på banken. Därför är jag glad över att regeringen uppdragit åt Försäkringskassan att upprätta ett servicekontrakt. Men med tanke på att handläggarna redan idag går på knäna känns det lite som ett panikförslag från Chistina Husmark Phersson.

Att regeringens destruktiva nedmontering av den sociala tryggheten är starkt bidragande till implosionen vägrar man erkänna. Istället skyller man på förre generaldirektören Curt Malmborg, som redan flytt fältet. Malmborg kanske gav upp efter att regeringen trummat igenom sina reformer, trots Försäkringskassans (med fleras) starka rekommendation att inte göra det. Försäkringskassan förutspådde kaos, och kaos har vi.

Situationen kan inte beskrivas som annat än en förvaltningspolitisk skandal. Samtidigt ska man hantera att tiotusentals människor snart riskerar att stå utan ersättning trots att de faktiskt inte kan arbeta. Ingen verkar veta vad man ska göra, och Husmark Phersson fortsätter att lämpa över sitt ansvar på Försäkringskassan. Så går det med en regering som gång efter annan bevisar sin oförmåga i att regera. Odugligt var ordet.