Posts Tagged ‘Guantánamo’

Rekommenderas om Gitmo

22 februari 2009

Nu när Barack Obama tillträtt om president och givit order om att stoppa tortyr och stänga Guantánamo kommer åter en liten våg av reportage om det som är vår tids stora skam, när länder som kallar sig demokratiska utför och/eller ger sitt politiska stöd till tortyr. De fruktansvärda övergrepp som begåtts på Guantánamo, i Kabul, i otaliga hemliga tortyrcentra runt om i världen kommer vi berätta om för våra barn och barnbarn, förhoppningsvis som något som skedde under de första åren av det tjugoförsta århundradet.

Jag vill rekommendera den som känner att trots alla dokument och reportage är det fortfarande viktigt att lyssna och läsa, att ladda hem förra veckans Konflikt samt köpa dagens SvD. I Konflikt blickas det tillbaka på Guantánamo och vad som hänt där, men ljuset riktas också mot alla de andra hemliga platser där metoderna fortsätter att leva. Dessutom blickar man framåt och diskuterar vad som ska hända med de som fortfarande är inspärrade på Guantánamo. I SvD möter vi Christopher Arendt, tidigare lägervakt på Guantánamo, som berättar om hur det förändrat honom och hans liv. Föga förvånande en intressant och obehaglig historia, som jag trots att jag väntat på det i flera dagar, inte gjorde mig besviken.