Posts Tagged ‘Jämställdhetsbonus’

Folkpartiet vill öka klyftorna mellan föräldrar

02 mars 2009

8 mars-veckan är här, med traditionsenliga mer eller mindre genomtänkta feministiska politiska utspel, alternativt politiska idéer för att öka ”jämställdheten” i Sverige. Först ut i år blev folkpartiet (redan igår), som vill fördubbla jämställdhetsbonusen, från 3 000 till 6 000 kronor i månaden. Det är ett helt idiotiskt förslag, av ett par anledningar.

För det första ska vi komma ihåg att jämställdhetsbonusen infördes för ett drygt halvår sedan. Det finns därmed inte en chans att en fördubbling av ersättningen är en siffra folkpartiets jämställdhetspolitiska arbetsgrupp kommit fram till efter noggrann utvärdering – det är en siffra helt gripen ur luften. Siffror gripna ur luften är, när de tillåts styra landet, farliga. Att lägga fram dem som policyunderlag är oansvarigt.

För det andra vet ingen idag om jämställdhetsbonusen faktiskt nyttjas, eftersom jämställdhetsbonusen rent tekniskt är en skattereduktion, och deklarationsblanketterna för inkomståret 2008 inte ens gått ut ännu, än mindre kommit in och processats. Vi vet inte heller vilka de föräldrar är som kanske nyttjar bonusen, om reformen haft avsedd effekt på föräldrars värderingar eller inte.

För det tredje är det galet att fortsätta fördela pengar från vårt gemensamma skatteuttag till föräldrar som fungerar med varandra och redan har arbete, men inte till de föräldrar som har ensam vårdnad och/eller inte har ett arbete. Regeringen beräknade i sin proposition att jämställdhetsbonusen (på dagens nivå) kostar samhället 200 mijoner i uteblivna skatteintäkter 2011. 200 miljoner från oss alla till de rikare. Samtidigt är det Försäkringskassan som har hand om hanteringen, vilket 2011 innebär en ökad kostnad på 21 miljoner kronor. (Och då pratar vi om en myndighet som inte mår helt bra.)

Folkpartiet startar alltså 8 mars-veckan med ett förslag som ökar klyftorna mellan rikare och fattigare föräldrar. Bra jobbat.