Posts Tagged ‘Landsting’

Folkhälsa och ansvar

23 mars 2009

Ekot rapporterar idag att klamydiasiffrorna fortsätter att öka bland unga. Surfar man in på Smittskyddsinstitutets webb kan man läsa följande, ur ett pressmeddelande från den 12 mars i år (mina kursiveringar):

Under 2008 anmäldes 42 001 fall av klamydiainfektion till Smittskyddsinstitutet (SMI). Detta är en minskning med 10,8 procent jämfört med 2007 då 47 101 fall anmäldes. Största minskningen har skett i åldersgruppen 15-19 år som har en nedgång med 15 procent bland kvinnor och 13 procent bland män. Även i åldersgrupperna 20-24 och 25-29 år har antalet klamydiafall gått ned.

Ekots rubriksättare har en del att fundera över. Larm om att det ständigt blir värre gynnar bara förvirrade debattörer som kan skrika ut att ”RFSU gör inte sitt jobb”, och vips handlar diskussionen om huruvida en frivilligorganisations ideologiska syn på sexualitet är orsaken till ungdomens förfall. Utrymmet för att prata om varför det preventiva arbetet inte fungerar som det ska försvinner.

Egentligen är det ganska enkelt folkhälsoarbete, som någonstans handlar om att utgå från vad folk faktiskt gör. Inga stora, säkra, undersökningar finns, men de flesta är överens om att den kvalificerade gissningen ”allt fler har sex med allt fler” är korrekt. Utan adekvat sexualupplysning och trygghet i sin sexualitet, är riskerna för att säkrare sex misslyckas större. Då får man klamydiasiffror som över tid är ökande.

Ansvaret för det preventiva arbetet ligger till stor del hos kommuner och landsting. De är huvudmän för skolan och vården. Vissa gör sitt jobb, tar sitt ansvar på allvar. I Dalarna har man lyckats minska klamydian med 35% på ett år. Det är dit vi bör titta, istället för att skylla på de som uttröttat hävdar det orimliga i att samhället ska försöka få folk att ha mindre sex.

Grattis Gävle, regeringen agerar

18 mars 2009

På regeringens webb finns en vinjett som heter ”Regeringens åtgärder mot finansoro och nedgång i konjunkturen”. I skrivande stund, onsdag morgon, toppas listan med att Mats Odell besöker Gävle. Det är det enda regeringen gör den här veckan, om man får tro dem själva.

Efter gårdagens statsministerkandidatdebatt har det uppstått en förvirring kring vad Fredrik Reinfeldt är beredd att göra för att stärka kommuner och landsting under krisen. Reinfeldt jämför SKL med vilken lobbyorganisation som helst, och menar att det är business as usual, att det kommunala självstyret gäller även i nedgång. Blir det alls mer pengar? Ingen vet.

Ännu en gång får vi därmed bekräftat vad som är regeringens egentliga problem, vad som gör att den inte får ur sig mer än resor till Gävle och subventioner till de som redan har jobb och bostad: Teknokratin och ideologin. Borgerligheten är så besatt av att inte i efterhand kunna beskyllas för att slösa och agera i affekt, att allting ska göras exakt som det görs om det hade varit business as usual. Inga extra pengar till någon (helst), inga särskilda akuta åtgärder, och absolut inga reformer eller löften innan det är rätt datum för vårbudget.

Fredrik Reinfeldt tror att samma politik alltid är gångbar. De som säger annorlunda har han lärt sig att kalla ”ansvarslösa” och vips så blir det bra siffror i mätningarna. Dumheterna i Rosenbad täcks upp oerhört snyggt av moderaternas medie- och pr-strategier, alltid regisserade av den beundransvärde Per Schlingmann. Kan räcka till att vinna ett val till, om nu Mats Odells kristdemokraterna får förnyat förtroende. Lycka till i Gävle.