Posts Tagged ‘LAS’

Utan LAS bättre crowd control?

03 mars 2009

Johnny Munkhammar drog till med en riktigt härligt kontroversiell analys på Newsmill igår:

I Rosengård blossar våldet upp allt oftare. I hög grad beror detta på den miserabla sociala situation som är en följd av att väldigt få har jobb. I sin tur beror det på att LAS bidrar till att hålla dessa människor utanför arbetsmarknaden.

Det känns lite som att man inte riktigt kan ge något av det Munkhammar säger betydelse, när han på allvar menar att om vi för ett par år sedan försämrat anställningstryggheten, hade vi idag inte haft kravaller och våldsbrott i en av Sveriges mest segregerade och infrastrukturell eftersatta stadsdelar. Man kan fråga sig om Munkhammar även tänker sig att chipsterroristerna i Global Intifada (eller vilka det nu är som ligger bakom) skulle återgå till fredligare metoder om de bara slapp kvarnstenen LAS om halsen?

Att arbetslöshet och social segregering är en del i den oerhört komplexa situation som, bokstavligt talat, blossade upp i december 2008 i Rosengård, råder det inga tvivel om. Men att tro att försvagningar av LAS på något sätt skulle mildra läget känns som ett resonemang så nära skrivbordet och så långt från verkligheten som det bara går. Eller menar Johnny Munkhammar att ungdomsarbetslösheten och kravallrisken är lika hög i Saltsjöbaden och Danderyd som i Rosengård?