Posts Tagged ‘Maria Larsson’

Blir det mer resurser nu?

01 februari 2009

I många år har jag hört från tjänstemän, sjukvårdspersonal och aktivister som arbetar med hiv och aids att det är stor tur för oss att vi inte har hiv-smitta i gruppen unga människor som har heterosexuellt sex. Efter att ha lyssnat på Ekots rapporter om att hiv ökar bland tonåringar verkar det som om vi måste sluta hoppas och se vad som är. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vad dessa nya siffror betyder måste analyseras.

Om det som Ekot rapporterar om stämmer är det en uppmaning till folkhälsominister Maria Larsson att tänka om. När förra årets larmrapporter kom menade Larsson att mer resurser inte behövdes. En ganska problematisk ståndpunkt. Det blir inte bättre av att skolpolitiker till höger och vänster inte bryr sig om sexualundervisningens urholkade standard. Och nej, vi ska inte ha nationella skrämselkampanjer som mest får till följd att personer som lever med hiv och aids i Sverige (om möjligt) stigmatiseras ännu mer. Men informera ska vi, mytbildningen om hiv och aids bland svenskarna (unga som äldre) är obehaglig och farlig.

Sen kommer det ju bli politiskt pinsamt om resurserna faktiskt blir fler nu, när heterosexuella verkar drabbas av hiv och aids. Historiskt har de flesta regeringar inte reagerat förrän majoritetsamhällets föreskrivna samliv hotats av hiv och aids. Vore ju tråkigt för Maria Larsson och kristdemokraterna om hbt-rörelsen skulle kunna peka finger. Till sist vore det bra om man (som föreskrifterna påbjuder) kunde få ett hiv-test gratis och anonymt i hela landet, samt ett avskaffande av vår absurdt stränga lagstiftning för hiv-positiva.