Posts Tagged ‘Migrationspolitik’

Motstånd mot sortering av migranter

10 mars 2009

DN rapporterar idag (ej ännu på DN.se) att en lång rad remissinstanser är starkt kritiska till regeringens förslag om att koppla ett försörjningskrav till anhöriginvandring. Socialstyrelsen är kritisk, kommuner med många migrantinvånare är kritiska, och Arbetsförmedlingen påpekar att oron för anhöriga i annat land gör att förmågan att söka arbete troligtivs minskar. Migrationsverket menar att förslaget strider mot Europakonventionen.

Det är inte svårt att förstå motståndet mot regeringens tänkta politik. I sin promemoria skriver regeringen följande om syftet med försörjningskravet (mina kursiveringar):

Huvudsyftet med försörjningskravet är att främja integrationen, både för den person som finns i Sverige och för hans eller hennes nyanlända familjemedlemmar. Nyanlända ska komma till innanförskap i stället för till utanförskap. Försörjningskravet syftar till att skapa ytterligare incitament för arbete och egenförsörjning och för bosättning i regioner med bättre förutsättningar för arbete och bostäder. Genom försörjningskravet säkerställs bl.a. att nyanlända får ett ordnat boende direkt vid ankomsten, vilket gynnar integrationen.

Alltså, åt fanders med lagen om eget boende, trots att den visar sig leda till fler jobb bland migranter, personer som kommer hit ska bo där vi som redan bor här tycker att det passar, för det ger bättre integration. Känns inte särskilt troligt att det resonemanget håller i praktiken. Gissningsvis minskar chanserna till ”integration” när den ena parten bestämmer vad den andra ska göra.

Sen, det är klart, om bara de som snabbt kan fixa jobb och bostad kan återförenas med sina anhöriga, ökar antagligen chanserna för ”integration” av anhörigmigranter, där jobb såklart är en faktor. Men då måste man, som regeringen, också vara beredd att säga att vissa människor är mer värda att leva med sin familj än andra. Det har remissinstanserna svårt att ställa upp på, och jag förstår dem.

Obehaglig moderatretorik

17 februari 2009

Det känns som om varenda politiska bloggare nu på morgonen gått ut och spytt galla över moderaternas debattartikel i DN idag. Inte svårt att förstå. Dels presenterar artikeln ett par förslag för att göra vår inhumana flyktingpolitik ännu mer restrektiv. Dels är den mycket obehagligt skriven.

Bland förslagen finns det gamla härliga språktestet (som i andra europeiska länder där det införts är ett skämt). Fortfarande utan förklaringar kring mer komplicerade frågor. Till exempel de som flyttar hit vid ett års ålder, kan de inte bli medborgare innan de klarat nationella provet i femman? Eller de som kommer hit utan att ha lärt sig läsa och skriva på sitt hemspråk? Och hur gör vi med alla de som redan har medborgaskap men är usla på språket? Arbetsförbud?

En annan favorit är förslaget att avskaffa rätten att välja vart i landet man vill bo när man kommer hit. Moderaterna vill att man ska flytta dit staten anvisar, annars blir det lägre eller ingen ersättning. Man menar att ”fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster”. Hur det är med 19-åringar som inte kan ett ord svenska och har hela sin släkt i fel kommun berättar man inte, men man försäkrar att

Vi vill ha ett öppnare Sverige, inte ett mera slutet. Men vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.

Vi får anta att i det nya ännu mer moderata Sverige kommer samhället och alla fina företagare kliva in och ta över ansvaret från de anhöriga och göra ett bättre jobb. Eftersom staten vet bättre än familjen, eller hur var det nu?

Men det som upprör mig mest är inte moderaternas idiotiska ideologi. Det är att artikeln klumpar ihop alla migranter till en och samma, problembärande, grupp, genom att tala om flyktingar och ”utländska medborgare som dömts för grova brott” i samma andetag. Man påminner om att ”Sverige gäller svensk lag”, som om att någon hävdat motsatsen. Man skyller migranters arbetslöshet på Sfi-undervisningen, inte på alla näringsidkare, och chefer i offentlig sektor, som hellre anställer Josefin och Erik.

Det är de som lämnat allt bakom sig i hopp om en bättre framtid som är roten till problemet, enligt moderaterna. Och enligt sverigedemokraterna. Två partier som, så länge Alliansen inte tar avstånd, med stor sannolikhet kommer att rösta tillsammans i riksdagen efter 2010. Fräscht.