Posts Tagged ‘Miljonprogrammet’

Sabunis snilleblixtar

20 mars 2009

Folkpartiets integrationsgrupp får idag utrymme på DN debatt att berätta att man kommit fram till att en faktor som bidrar till att klassamhället fortsätter existera är hur folk bor, och att miljonprogrammen måste rustas upp, byggas till, och i vissa fall göras om, samt att det blir dyrare att inte investera:

Det är hög tid att inse att alternativkostnaden är vad vi ser i dag i form av utanförskap, sociala spänningar, låg sysselsättning, undermåliga skolresultat och lågt valdeltagande. Många faktorer samverkar i dessa områden vilket kan leda till en negativ spiral där det är svårt att skilja orsak från verkan. För att bryta denna näst intill självgenererande process behöver många åtgärder göras samtidigt.

Alltså jag vet inte, men tycker man att det på något sätt är nya idéer? Insikterna som levereras från folkpartiet på landets största debattsida fås lika gärna på en grundkurs hos valfritt ungdomsförbund knutet till De rödgröna. Frågan är hur folkpartiets integrationsgrupp såg på frågan innan man kom fram till det här..

Hur som helst, folkpartiet vill följa rekommendationerna i Bostadskreditnämndens rapport från i januari om lånegarantier, och vill satsa i storleksordningen 20 miljarder. Låter bra. Återstår att se om övriga partier i regeringen har samma slående insiktsförmåga som folkpartiet.