Posts Tagged ‘Nätverket för en liberal miljöpolitik’

Vilken el blir det?

28 januari 2009

Besökte ikväll mingelseminariet ”Blir det någon el?”, arrangerat av Nätverket för en liberal miljöpolitik. Lobbyister från Vattenfall, IF Metall och Jernkontoret gav sin syn på saken. Mycket av diskussionen handlade om behovet av industri i Sverige, och el till industrin (”elen är samhällets blodomlopp” etc.), men med intressanta poänger:

  • 1 öre högre elpris betyder kostnadsökningar i storleken 40 000 kronor per anställd för vissa företag
  • Kärnkraftverkens reaktorer måste börja bytas ut kring 2022, men utan snabba politiska överenskommelser är det inte juridiskt möjligt
  • Mer el (såsom vindkraft) behöver inte göra elen billigare, elmarknaden är långt mer komplicerad

Knäckfrågorna blev det dock inga klara svar på. Å ena sidan har vi en situation framför oss där den elintensiva stålindustrin i princip måste slå igen om de ska behöva konkurrera med Indien, Kina och Ukraina, om de samtidigt måste betala mer för sina 7 miljoner ton koldioxidutsläpp. Å andra sidan måste alla diskussioner där fortsatt/mer kärnkraft förs fram som lösning någon gång passera slutförvaringsproblematiken, och det löste vi inte ikväll heller. Det påpekades även lite cyniskt att under vinterhalvårets kallare dagar blåset det sällan.

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en hel del att lära sig om el och den enorma byråkrati som verkar omge elproduktion. Om någon har bra input, kommentera gärna. Ett globalt harmoniserat avgiftssystem för koldioxidutslätt känns dock som en nödvändig del i projektet ”El i framtiden”. Utan ett sådant vill industrin nog inte vara med, och då lär vi inte komma långt.