Posts Tagged ‘Preventivmedel’

Varför inte gratis preventivmedel?

20 februari 2009

Expressens ledarsida ställer sig idag frågande till RFSU:s krav på gratis preventivmedel till alla under 25 år, med motivationen att RFSU AB, ett bolag som den ideella organisationen RFSU äger, kontrollerar 90% av marknaden. Expressens ledarredaktion frågar sig varför massa gratiskondomer ska köpas in från RFSU AB när de ändå verkar klara sig rätt bra.

En motiverad fråga. Jag har inget emot att bli kallad jävig, jag har varit anställd av, är medlem i, och frilansar ibland åt RFSU (dock inte med de här frågorna), men jag vill påpeka att när jag i olika sammanhang arbetat med kampanjer (för bland andra RFSL Ungdom) där gratis-kondom-distribution varit en del av arbetet, har det aldrig varit RFSU-kondomer jag delat ut. Antagligen för att de som stått för kalaset (Folkhälsoinstitutet, Stockholms läns landsting, med flera) inte tyckt att RFSU AB:s kondomer varit värda pengarna. Jag håller det för föga troligt att RFSU AB:s kondomer skulle bli mer populära hos beställare inom något sorts allmänt subventionspaket, snarare borde väl en större marknad locka fler aktörer, och så skulle den monopolistiska situationen kunna luckras upp?

Det är lite tråkigt att RFSU själva inte föregår den här kritiken, som man borde kunnat misstänka skulle komma upp när man kräver gratis preventivmedel. Istället för en diskussion om resultaten från Norge, där gratis preventivmedel ledde till minskning av aborttalen med 25% på bara fem år, blir det en diskussion om kondommarknaden. Vi får hoppas att handläggarna inne på det kristdemokratstyrda socialdepartementet är mer intresserade av sakfrågan.