Posts Tagged ‘SHR’

Tomma tunnor bullrar mest

17 mars 2009

Restaurangerna tar visst ansvar” svarade Mats Hulth igår, apropå min debattartikel från förra veckan, med anledning av alkoholutredningen. Hulth menar att hans medlemmar, svenska krogar och restauranger, ”dagligen lägger ned stor kraft just på ett ansvarsfullt arbete gällande alkoholhanteringen”. Man kan fråga sig om Hulth varit på krogen någon gång under de senaste 20 åren, och om han varit det, hur blind han är.

Man ska inte dra alla över en kam, och givetvis finns det i SHR många medlemmar som bedriver seriös verksamhet, med bra och innovativ mat, kul partaj och möjighet till många trevliga möten. Men det finns också många medlemmar som ägnar sig åt systematisk överservering och bristande ålderskontroll. Stickprovskontroller och arrangerade situationer i regi av polis och länsstyrelser har gång efter annan pekat på just detta, men för att förstå hur det ligger till är det ofta tyvärr bara att ge sig ut på en barrunda i storstädernas innerstäder, eller längs småstädernas traditionella krogstråk.

Mats Hulth vill ge sken av att restauranger och krogar borgar för ansvarstagande. Det är bara sant om ägare och arbetsgivare tar ansvar för att utbilda sin personal och etablera en norm om att det är viktigare att hindra folk från att supa skallen i bitar än att sälja mer sprit. Mats Hulth är sannolikt bittert medveten om att många av hans medlemmar inte är intresserade av att ta det ansvaret. Så länge det förhåller sig så blir det han säger mest bullrande retorik från tomma tunnor.