Posts Tagged ‘Språk’

Arabiskan osynliggjord av Alliansen

13 mars 2009

Alliansregeringen la igår fram propositionen Språk för alla – förslag till språklag, vars syfte är att fastställa att svenska är huvudspråk, ett språk alla ska ha tillgänglighet till, i Sverige. Poängen tycks vara att alla har rätt till det svenska språket, och samhället en skyldighet att möta denna rättighet.

Har man ett huvudspråk blir existensen av minoritetsspråk mer logiskt möjlig . Regeringen vill fastslå att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska ska vara dessa minoritetsspråk. Effekten blir, bland annat, att samhället ska möta de som talar ett minoritetsspråk, och erbjuda möjlighet för de som talar ett minoritetsspråk att ”lära sig, utveckla och använda” språket. Vettigt på det stora hela.

Därför är det mystiskt, rent av suspekt, att Sveriges uppskattningsvis tredje största språk, arabiska, nämns en (1) gång i den 60 sidor långa propositionen, på sidan 37, där regeringen påminner om att arabiskan är ett av FN:s sex officiella språk. Jag kan för mitt liv inte komma på några andra skäl till denna fullkomliga ignorans av en av Sveriges största (så kallade) minoriteter, än att regeringen verkligen ogillar arabiska. Ett språk man tycker inte har en plats i Sverige.

Om någon har en annan förklaring till varför propositionen ser ut såhär, snälla hör av er.