Posts Tagged ‘Stockholms läns landsting’

Vårdval Rinkeby

25 februari 2009

Om man ska tro socialdemokraterna i Stockholms län har Filippa Reinfeldts älsklingsreform Vårdval Stockholm lett till att vårdcentralerna i utsatta områden förlorat i snitt fem anställda. DN.se använder exemplet Rinkeby:

Där har intäkterna minskat med 32 procent, trots att patienterna är lika många som tidigare. Personalstyrkan har halverats och arbetsbelastningen bedöms ha ökat med 43 procent.

Ska bli intressant att se vad moderaterna i Stockholm län svarar. Min gissning är att de kommer komma fram till tvärtom, för bara ett par dagar sedan klappade man exempelvis sig själv för bröstet apropå kortare vårdköer. Med andra ord får vi helt enkelt välja vem vi vill lyssna och tro på, eller presentera egen forskning. Som vanligt handlar sjukvårdsdebatten om allt annat än hur vi kan förebygga att göra människor mindre sjuka. När kommer den rapporten?

Bortom upprörd

01 februari 2009

Läser i SvD att Radiumhemmet i Stockholm, den klinik på Karolinska sjukhuset där många cancerpatienter hamnar, ska spara 53 miljoner. Redan nu finns ett par förslag på varifrån dessa pengar ska tas:

  • Patienter som ska få cytostatika ska kunna få det sittande i stolar istället för liggande i sängar
  • Dra ner antalet jourläkare efter klockan 21
  • Låta sjuksköterskor ta över fler återbesök

Till SvD säger biträdande sjukvårdslandstingrådet, moderaten Lars-Joakim Lundquist, att han inte oroar sig för konsekvenserna av besparingarna (alltså, 53 miljoner), och att han ”litar på att de ansvariga klarar detta utan att det går ut över patientsäkerheten”. Jag vet inte, men i min värld är vägen till patienttrygghet när det gäller snärjiga och svårgreppbara cancersjukdomar inte mindre tillgång till läkare.

Maria Wiklund-Karlsson, ordförande i Stockholms bröstcancerförening Amazona, frågar cyniskt ”Vilka cancerpatienter ska vi spara på? Nu måste politikerna svara.” Och ja, Lars-Joakim Lundquist har en del frågetecken att klargöra här. Att säga åt en klinik som hanterar allt fler patienter med allt dyrare teknologi kan rimligtvis inte plötsligt spara 53 miljoner. Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd skriver på sin blogg att Alliansen i landstinget tillfört miljarder till vården. Jag förstår inte riktigt hur det hela går ihop.