Posts Tagged ‘Ungdomsarbetslöshet’

Regeringen förvärrar läget

19 mars 2009

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att arbetslösheten i februari nådde 8%. Jämfört med februari 2008 är det en ökning med 94 000 personer. Skitår och skitliv är här, med andra ord. Ungdomsarbetslösheten ökar mest, och ligger nu på löjliga 28%. Det sammanlagda outnyttjade arbetsutbudet motsvarar nu 495 000 heltidsjobb.

Enligt SvD.se visar en undersökning från Sifo att var sjätte svensk är orolig för att förlora jobbet. Under det pågående EU-toppmötet ska Fredrik Reinfeldt och Sven-Otto Littorin träffa arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Man kan fråga sig om de kommer skryta om regeringens alla skattesänkingar, som skulle vara så oerhört jobbstimulerande, inte minst för unga människor. Särskild lugnande är de ju uppenbarligen inte på hemmaplan.

Ytterligare 94 000 personer kommer inom en snar framtid bli smärtsamt medvetna om hur en politik som gynnar de som har jobb, samtidigt missgynnar de som saknar jobb. Det handlar om högre avgifter, dyrare a-kassa och lägre ersättningar. Alliansregeringens politik gör finanskrisen och lågkonjunkturen ännu värre än den behövt vara för de som drabbas hårdast.

Samtidigt har statsråd efter statsråd mage att stå framför TV-kameror och beklaga att ”såhär är det, tråkigt men sant”, som om politiken inte spelade någon roll. Om den inte gör det, vad ska man då med regeringsinnehavet till?

Utan LAS bättre crowd control?

03 mars 2009

Johnny Munkhammar drog till med en riktigt härligt kontroversiell analys på Newsmill igår:

I Rosengård blossar våldet upp allt oftare. I hög grad beror detta på den miserabla sociala situation som är en följd av att väldigt få har jobb. I sin tur beror det på att LAS bidrar till att hålla dessa människor utanför arbetsmarknaden.

Det känns lite som att man inte riktigt kan ge något av det Munkhammar säger betydelse, när han på allvar menar att om vi för ett par år sedan försämrat anställningstryggheten, hade vi idag inte haft kravaller och våldsbrott i en av Sveriges mest segregerade och infrastrukturell eftersatta stadsdelar. Man kan fråga sig om Munkhammar även tänker sig att chipsterroristerna i Global Intifada (eller vilka det nu är som ligger bakom) skulle återgå till fredligare metoder om de bara slapp kvarnstenen LAS om halsen?

Att arbetslöshet och social segregering är en del i den oerhört komplexa situation som, bokstavligt talat, blossade upp i december 2008 i Rosengård, råder det inga tvivel om. Men att tro att försvagningar av LAS på något sätt skulle mildra läget känns som ett resonemang så nära skrivbordet och så långt från verkligheten som det bara går. Eller menar Johnny Munkhammar att ungdomsarbetslösheten och kravallrisken är lika hög i Saltsjöbaden och Danderyd som i Rosengård?