Posts Tagged ‘Utstationeringsdirektivet’

Viktig valfråga

19 februari 2009

Vi närmar oss sakta men säkert valrörelsen inför valet till europaparlamentet. De flesta partierna börjar få ordning på listorna, och de som ligger överst har börjat kriga med varandra om kryssen. Tyvärr har det hittills handlat mest om politiska frågor EU saknar mandat att syssla med, alternativt väldigt suddiga tillrop om ”mer frihet”, ”mer feminism”, etc. Det finns dock hopp för ändring.

Europaportalen rapporterar att parlamentariker från vänsterpartier, gröna partier och socialdemokratiska partier inlett en gemensam kampanj för ett förändrat utstationeringsdirektiv. Ledamöter och kandidater har börjat skriva på ett löfte som innebär att man kommer arbeta för att fälla den föreslagna kommissionen (som vi som bekant väntar på att se hur den ska se ut), om den inte tar på sig att revidera direktivet. Bland de politiker som är intressanta för oss väljare kan det noteras att både Åsa Westlund (som sitter i parlamentet för socialdemokraterna) och Hanna Löfqvist (som vill in i parlamentet för vänsterpartiet) har gett sig in i matchen.

Reviderat utstationeringsdirektiv vs. ny kommission känns som en gjuten ingång för vänstern att ge sig in i valkampanjen med. Den handlar om skälig lön för arbete, om att motverka att arbetstagare ställs mot arbetstagare, om fackförbundens spelrum, om parlamentets makt inom EU. Det kan bli en debatt som faktiskt handlar om något, snarare än det ständiga målandet av fan på väggen så fort EU eller förslaget till nytt fördrag kommer på tal. Det är en fråga som kan entusiasmera väljare. Missar man chansen är man dummare än tåget.