Posts Tagged ‘Varsel’

(s) tystare om Saab

11 mars 2009

Ekot (med flera) rapporterar att februari slog rekord i antalet varsel för månaden, 16 000. Med andra ord smörgåsbord för oppositionen att pumpa ut mer eller mindre populistiska (och i vissa fall realistiska) förslag.

Socialdemokraterna låter i ett ovanligt informativt pressmeddelande meddela vad man skulle ha gjort om man suttit i regeringen, istället för den passiva Alliansen. Bland annat vill man se fler utbildningsplatser, vettigare verktyg till Arbetsförmedlingen, och 10 miljarder till kommuner och landsting. Miljöpartiet å sin sida släppte en promemoria i vilken man bland annat vill ge 24 miljarder till spårvägar i storstäderna (under de kommande 15 åren). Det känns som att det rör på sig, som att oppositionen gått från att bara gnälla på regeringens passivitet, till att vissa eget initiativ.

Därför är det motiverat att fråga sig varför man inte går ut tillsammans? Okej, arbetsgrupperna har bara börjat prata, men vore det inte lite smartare att i en så exceptionell situation som Sverige och världen befinner sig i, sätta sig ner på högsta partinivå och formulera sig? När det inte görs syns det mycket tydligt var man inte är överens. Socialdemokraterna vill fortfarande få ut de 28 miljarderna som lovats i stöd till fordonsindustrin av regeringen, medan miljöpartiet

anser att staten bör vara motor i att driva på en fordonsutveckling som leder till klimatsmarta transporter. Att resa tillsammans istället för en och en i en bil är oslagbart för att nå det målet.

Miljöpartiet menar svensk personbilstillverkning är beroende av hushållens konsumtion, har en osäker framtid, lider av överetablering, är i stort behov av lån och stöd, samt saknar attraktiva produkter. Miljöpartiet har givetvis helt rätt. Socialdemokraterna å sin sida verkar inte veta riktigt vad man tycker, det har varit väldigt lite Saab-retorik de senaste dagarna. Man skriver dock i ett annat pressmeddelande att regeringen missar chansen att ställa om med gröna jobb. Tyvärr saknar detta pressmeddelande den tydlighet som finns i det som skickades en dryg timma tidigare.

Regeringen svarslös, igen

11 mars 2009

Det blev inga frysta löner för de offentliganställda i Älmhult, kommunalrådet Elizabeth Peltolas argument om att löneökningar inte behövs om regeringen sänkt skatten, gick inte hem. Tyvärr visar sig Peltolas utspel ligga i tiden. Lärarnas Riksförbund presenterade idag en rapport i vilken man hävdar att dryga 1 000 lärare varslats om uppsägning. Föga förvånande är det kommuner med dålig ekonomi som varslar mest.

Egentligen var det mest en tidsfråga innan vi fick se bredare rapporter av det här slaget. Det är lågkonjunktur och finanskris, alla drabbas. Men när vi ändå har fördelen att ha erfarenheterna från 90-talets nedskärningar färskt i minnet (man kan fråga sig varför kopplingen till sjunkande resultat i skolorna aldrig görs), kan vi, snälla, inte hindra det här medan tid finns? Regeringen har inte velat rädda bilindustrin, något jag har stor förståelse för, men varför lämnas kommunerna i sticket?

Jan Björklund svarade nu på morgonen i en rapportsändning (ännu ej i SVT Play) att regeringen återkommer med besked om vad de ska göra för kommunerna i vårpropositionen. Om fyra veckor. Med andra ord vet inte regeringen vad man ska göra, annars hade väl den här morgonen varit ett utmärkt tillfälle att berätta det? Nej, för regeringen är det fortfarande sänkt skatt som gäller. Löser allt.