Posts Tagged ‘Vild strejk’

Vilda sopor

07 februari 2009

Det är vild sopstrejk i Stockholm! I min trappuppgång uppmanas de boende att inte slänga annat än det mest nödvändiga. Stockholms dagliga produktion av 900 ton sopor kommer nu att samlas på hög. Staden överväger att ställa ut containrar och öppna tippen för allmänheten, men frågan är om det räcker. När vi är så dåliga på att återvinna att nästan en fjärdedel i soppåsen är lättsorterade förpackningar tror jag inte på stockholmarnas tålamod, och därmed stöd för sopåkarna. Facket vill ha folk tillbaks till jobbet och arbetsgivarsidan är förbannad för att alla sopbilar är stulna.

Okej, vild strejk kanske inte är så smart. Det ger energi och argument till röster som tycker att arbetstagare inte ska få gå samman i god ordning och protestera mot orimligheter. Om den vilda strejken fortsätter ligger man dessutom illa till hos arbetsdomstolen. Arbetsgivarsidan menar att de har omkring 600 personer i kö för jobben. Men när det gäller något som är så uppåt väggarna galet som mer jobb för mindre lön är det svårt att bli arg på Stockholms sopåkare.

Tråkigt är att ingen diskuterar det egentliga problemet – alla dessa förbannade sopor. De blir fler och fler, i takt med att vi upprätthåller en kultur där det vi helt oreflekterat konsumerar och slänger. Ergo, jobbigare och svårare att arbete med soptransport. Vi tror att i det härliga moderna Sverige återvinns allt jättesmart, men i förbränningsugnarna i Högdalen är det långt från allt som återvinns till energi. Vi slipper se gifterna, de samlas i rätt väl fungerande filter, men det giftiga slagget som återstår när elden slocknat kommer vi inte ifrån. Det samlas på hög. Antagligen för våra barnbarns skull.